داوران سومین رویداد ایده بازار

[av_section color=’main_color’ custom_bg=” src=” attachment=” attachment_size=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’small’ shadow=’shadow’ bottom_border=’no-border-styling’ id=”]

[av_one_fourth first]

[av_team_member name=’دکتر مالک نادری’ job=’محل فعالیت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر’ src=’http://ideasbazaar.ir/wp-content/uploads/man-avatar.jpg’ attachment=’473′ attachment_size=’full’ description=” font_color=” custom_title=” custom_content=”]

[/av_one_fourth][av_one_fourth]

[av_team_member name=’دکتر حسین حسینی’ job=’محل فعالیت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر’ src=’http://ideasbazaar.ir/wp-content/uploads/man-avatar.jpg’ attachment=’473′ attachment_size=’full’ description=” font_color=” custom_title=” custom_content=”]

[/av_one_fourth][av_one_fourth]

[av_team_member name=’مهندس محمود کریمی’ job=’نماینده TRIZ center در ایران’ src=’http://ideasbazaar.ir/wp-content/uploads/man-avatar.jpg’ attachment=’473′ attachment_size=’full’ description=” font_color=” custom_title=” custom_content=”]

[/av_one_fourth][av_one_fourth]

[av_team_member name=’مهندس حمیدرضا طاهری’ job=’محل فعالیت: شرکت پوشان پلاستیک’ src=’http://ideasbazaar.ir/wp-content/uploads/man-avatar.jpg’ attachment=’473′ attachment_size=’full’ description=” font_color=” custom_title=” custom_content=”]

[/av_one_fourth][av_one_fourth first]

[av_team_member name=’دکتر علی زندوکیلی’ job=’محل فعالیت: شرکت فرابورس ایران’ src=’http://ideasbazaar.ir/wp-content/uploads/man-avatar.jpg’ attachment=’473′ attachment_size=’full’ description=” font_color=” custom_title=” custom_content=”]

[/av_one_fourth][av_one_fourth]

[av_team_member name=’مهندس امیرهوشنگ بغدادی’ job=’محل فعالیت: شرکت یونیلیور ایران’ src=’http://ideasbazaar.ir/wp-content/uploads/man-avatar.jpg’ attachment=’473′ attachment_size=’full’ description=” font_color=” custom_title=” custom_content=”]

[/av_one_fourth][av_one_fourth]

[av_team_member name=’دکتر حامد ساجدی’ job=’محل فعالیت: شرکت شناسا’ src=’http://ideasbazaar.ir/wp-content/uploads/man-avatar.jpg’ attachment=’473′ attachment_size=’full’ description=” font_color=” custom_title=” custom_content=”]

[/av_one_fourth][av_one_fourth]

[av_team_member name=’مهندس جعفر صفوی’ job=’محل فعالیت: رستوران‌های زنجیره‌ای باگت’ src=’http://ideasbazaar.ir/wp-content/uploads/man-avatar.jpg’ attachment=’473′ attachment_size=’full’ description=” font_color=” custom_title=” custom_content=”]

[/av_one_fourth][av_one_fourth first]

[av_team_member name=’مهندس نادر رفتاری’ job=’محل فعالیت: رستوران‌های زنجیره‌ای رفتاری’ src=’http://ideasbazaar.ir/wp-content/uploads/man-avatar.jpg’ attachment=’473′ attachment_size=’full’ description=” font_color=” custom_title=” custom_content=”]

[/av_one_fourth][av_one_fourth]

[av_team_member name=’جناب آقای پرویز ذباح’ job=’محل فعالیت: شرکت سرمایه‌گذاری Alternate Investment’ src=’http://ideasbazaar.ir/wp-content/uploads/man-avatar.jpg’ attachment=’473′ attachment_size=’full’ description=” font_color=” custom_title=” custom_content=”]

[/av_one_fourth][av_one_fourth]

[av_team_member name=’مهندس بهنام محسنی’ job=’محل فعالیت: شرکت فرابورس ایران’ src=’http://ideasbazaar.ir/wp-content/uploads/man-avatar.jpg’ attachment=’473′ attachment_size=’full’ description=” font_color=” custom_title=” custom_content=”]

[/av_one_fourth][/av_section]