رویدادها

 رويداد‌های ایده بازار

زیست‌بوم ایده بازار به منظور شناسایی ایده‌ها و ایده‌پردازان برتر ملی و بین‌المللی رویدادهای متنوعی را در قالب عناوینی مانند رويداد ایده بازار، ایده بازار تخصصي، ایده بازار علمي-تخيلي، ایده بازارهای سازمانی، ایده بازار دانشجویی، رويداد ايده، رویداد سرآمدان و… برگزار می‌کند. در رویدادهایی با عناوین ایده بازار، با فراهم شدن فضایی رقابتی و مهیج، ایده‌پردازان و مخترعان در حضور سرمایه‌گذاران و صاحبان صنعت، ایده یا اختراع خود را ارائه می‌کنند. از میان ایده‌های ارائه‌شده، ایده‌های برگزیده به دفتر سرمایه‌گذاران ایده بازار معرفی می‌شوند. همچنین در رویدادهای طراحی‌شده با عناوین رویداد ایده و رویداد سرآمدان، افراد سرآمد در حوزه‌های علمی و فناورانه تجربیات و نظریات خود را با افراد علاقه‌مند به این حوزه در میان می‌گذارند. در زیر برخی از رویدادهای برگزارشده معرفی می‌شود.