نخستین جلسه شورای سیاست‌گذاری بعد از برگزاری اولین رویداد ایده بازار بهداشتی‌-‌آرایشی، در دفتر ایده بازار امیرکبیر برگزار شد.

در این جلسه دکتر نادری رئیس شورای سیاست‌گذاری ایده بازار و مدیر کل ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، از نخستین رویداد ملی ایده بازار بهداشتی‌-‌آرایشی گزارشی ارائه کرد و اعضای جلسه به بررسی نقاط ضعف و قوت برگزاری این رویداد پرداختند و ضمن ابراز رضایت از برگزاری رویداد ملی بر تداوم آن در سال‌های آتی تاکید کردند.

دکتر وطن پور رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم برگزاری اولین رویداد ملی ایده بازار بهداشتی‌- ‌آرایشی را مناسب دانست و گفت در این رویداد ایده‌های خوبی ارائه شد که می‌تواند با استفاده از دانش و فناوری‌های تولید شده در دانشگاه‌های سراسر کشور موجب رونق تولید محصولات بهتر و سازگار با سلامت انسان شود.

نخستین رویداد ملی ایده بازار لوازم بهداشتی‌-‌آرایشی روز یازدهم بهمن سال جاری با ارائه 8 ایده‌ی راه‌یافته به مرحله پایانی از میان 70 ایده ارسالی به دبیرخانه ایده بازار امیرکبیر در حضور هیات داوران و مخاطبان برگزار شد و با انتخاب و معرفی سه طرح برتر به کار خود پایان داد.