گالری فیلم اولین رویداد

[av_one_half first]
[av_heading heading=’آقای خلیل الرحمن خلیلی پور – لباس سبز’ tag=’h3′ style=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’7′ color=” custom_font=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

[jwplayer config=”1″ mediaid=”623″]

[/av_textblock]
[/av_one_half]

[av_one_half]
[av_heading heading=’آقای مهدی زارعیان جهرمی – سیستم هوشمند نشت گاز’ tag=’h3′ style=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’7′ color=” custom_font=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

[jwplayer config=”1″ mediaid=”627″]

[/av_textblock]
[/av_one_half]

[av_one_half first]
[av_heading heading=’آقایان امین و محمد طلایی زاده – کارتریج استاپلر خطی’ tag=’h3′ style=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’7′ color=” custom_font=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
[jwplayer config=”1″ mediaid=”631″]
[/av_textblock]
[/av_one_half]

[av_one_half]
[av_heading tag=’h3′ padding=’7′ heading=’آقای مهدی عراقی – بهینه سازی مصرف انرژی’ color=” style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
[jwplayer config=”1″ mediaid=”634″]
[/av_textblock]
[/av_one_half]

[av_one_half first]
[av_heading heading=’آقای امیرحسین خلیلیان پور – بازیافت ضایعات کارخانجات سنگ’ tag=’h3′ style=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’7′ color=” custom_font=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
[jwplayer config=”1″ mediaid=”638″]
[/av_textblock]
[/av_one_half]

[av_one_half]
[av_heading heading=’آقای اصغر غلامی – برچسب صفحه کلید فسفرسانس’ tag=’h3′ style=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’7′ color=” custom_font=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
[jwplayer config=”1″ mediaid=”639″]
[/av_textblock]
[/av_one_half]

[av_one_half first]
[av_heading heading=’آقای پرهام ملک محمدی – ساندویچ به سبک شما’ tag=’h3′ style=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’7′ color=” custom_font=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
[jwplayer config=”1″ mediaid=”643″]
[/av_textblock]
[/av_one_half]

[av_one_half]
[av_heading heading=’گزارش شبکه 3 سیما از اولین رویداد ایده بازار’ tag=’h3′ style=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’7′ color=” custom_font=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
[jwplayer config=”1″ mediaid=”112″]
[/av_textblock]
[/av_one_half]

[av_one_half first]
[av_heading heading=’خلاصه اولین رویداد ایده بازار در 5 دقیقه’ tag=’h3′ style=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’7′ color=” custom_font=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
[jwplayer config=”2″ mediaid=”145″]
[/av_textblock]
[/av_one_half]