گالری فیلم سومین رویداد ایده بازار

[av_one_half first]

[av_heading heading=’خلاصه سومین رویداد در 5 دقیقه’ tag=’h3′ style=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’10’ color=” custom_font=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
[jwplayer config=”1″ mediaid=”1995″]
[/av_textblock]

[/av_one_half][av_one_half]
[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’گزارش خبر 22 شبکه خبر از سومین رویداد’ color=” style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
[jwplayer config=”1″ mediaid=”1866″]
[/av_textblock]
[/av_one_half]

[av_one_half first]
[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’گزارش واحد مرکزی خبر از سومین رویداد’ color=” style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
[jwplayer config=”1″ mediaid=”1862″]
[/av_textblock]
[/av_one_half]

[av_one_half]
[av_heading heading=’غبارسنج لیزری – دستاوردی مهم از سومین رویداد ایده بازار’ tag=’h3′ style=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’7′ color=” custom_font=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
[jwplayer config=”1″ mediaid=”1934″]
[/av_textblock]
[/av_one_half]

[av_one_half first]
[av_heading heading=’وحید ملکیان – آیفون تصویری هوشمند’ tag=’h3′ style=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’7′ color=” custom_font=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
[jwplayer config=”1″ mediaid=”1900″]
[/av_textblock]
[/av_one_half]

[av_one_half]
[av_heading heading=’مسعود ولی نژاد – پنجره خورشیدی’ tag=’h3′ style=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’7′ color=” custom_font=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
[jwplayer config=”1″ mediaid=”1903″]
[/av_textblock]
[/av_one_half]

[av_one_half first]
[av_heading heading=’شیما سهیلی – پک های پلیمری نگه دارنده گرما و سرما’ tag=’h3′ style=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’7′ color=” custom_font=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
[jwplayer config=”1″ mediaid=”1907″]
[/av_textblock]
[/av_one_half]

[av_one_half]
[av_heading heading=’عباس نصیرائی – نگاشت فعالیت های مغزی’ tag=’h3′ style=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’7′ color=” custom_font=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
[jwplayer config=”1″ mediaid=”1911″]
[/av_textblock]
[/av_one_half]

[av_one_half first]
[av_heading heading=’حسین گودرزی – پرنده بدون سرنشین’ tag=’h3′ style=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’7′ color=” custom_font=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
[jwplayer config=”1″ mediaid=”1916″]
[/av_textblock]
[/av_one_half]

[av_one_half]
[av_heading heading=’فرزاد مرادی خواه – دستگاه دیالیز قابل حمل’ tag=’h3′ style=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’7′ color=” custom_font=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
[jwplayer config=”1″ mediaid=”1920″]
[/av_textblock]
[/av_one_half]

[av_one_half first]
[av_heading heading=’محسن ارژنگ – همزن برقی’ tag=’h3′ style=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’7′ color=” custom_font=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
[jwplayer config=”1″ mediaid=”1924″]
[/av_textblock]
[/av_one_half]

[av_one_half]
[av_heading heading=’رامین اورنگ – دستگاه فیزیوتراپی’ tag=’h3′ style=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’7′ color=” custom_font=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
[jwplayer config=”1″ mediaid=”1929″]
[/av_textblock]
[/av_one_half]