گزارش سومین رویداد ایده بازار

در حضور سرمایه گذاران و صاحبان صنعت، طرح ها و یا اختراعات ثبت شده خود را به فروش برسانید!

  • دارای اظهارنامه و یا ثبت قطعی از مراجع قانونی باشد.
  • کسب و کار دانش بنیان ایجاد نماید.
  • در مدت دو سال سرمایه اولیه بازگردد.
  • در سال سوم حداقل 2 میلیارد تومان گردش مالی با حاشیه سود مناسب ایجاد نماید.

 

سومین رویداد ملی ایده بازار روز دوشنبه 28 اردیبهشت ماه سال 94 در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار گردید. در پایان این رویداد سه ایده به عنوان ایده‌های برتر از طرف هیئت داوران مشخص گردید که به شرح زیر می‌باشند:

  • پرنده بدون سرنشین عمودپرواز (حسین گودرزی)- با کسب 82 امتیاز (رتبه دوم)
  • تولید دستگاه ثبت کننده نگاشت فعالیت‌های مغزی با رزولوشن بالا با استفاده از MRI (نصیرائی مقدم)– با کسب 79 امتیاز (رتبه سوم)
  • تولید دستگاه همزن برقی (محسن ارژنگ)- با کسب 72 امتیاز (رتبه سوم)

رتبه‌بندی نفرات برتر به صورت زیر صورت گرفته است:

 

عالی (نفر اول) خیلی خوب (نفر دوم) خوب (نفر سوم) متوسط ضعیف
100 – 90 90 – 80 80 – 65 65 – 50 کمتر از 50

همچنین ایده های منتخب از دید حضار به ترتیب به شرح زیر می‌باشد:

  • پرنده بدون سرنشین عمودپرواز (حسین گودرزی)
  • تولید پک‌های پلیمری نگهدارنده سرما (شیما سهیلی)
  • تولید دستگاه دیالیز قابل حمل (میلاد نوروند)

در پایان رویداد به نفر برگزیده اول رویداد 50 میلیون ریال و به دو نفر برگزیده دوم و سوم هر کدام 30 میلیون ریال از طرف شرکت سرمایه‌گذاری Alternate به عنوان هدیه تقدیم گردید.

3ib-results