ایده بازار

درحال بارگزاری
مهندس محمود کریمیسمت : نماینده انجمن TRIZ اروپا و TRIZ Center در ایران
دکتر اعظم جلالی آرانیمهندسی پلیمر
اقای محمد داری‌پور
دکتر عنایتسمت : مدیرعامل شرکت کارگزاری پارسیان
مهندس سیدجعفر صفویسرمایه گذارسمت : مدیرعامل رستوران های زنجیره ای باگت
دکتر مالک نادریهیئت علمیسمت : مدیر اداره کل انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه امیرکبیر