خرید بلیت چهارمین رویداد ایده بازار

زمان: نهم خرداد 95

مکان: آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

افرادی که بلیت دانشجویی خریداری می نمایند، حتما باید در روز رویداد کارت دانشجویی خود را به همراه داشته باشند. در غیر اینصورت و یا در صورت مغایرت شماره دانشجویی ثبت شده با اطلاعات کارت دانشجویی، هزینه بلیت آزاد از آنها گرفته خواهد شد.

حتما از ایمیل معتبر استفاده کنید، زیرا نسخه چاپی بلیت برای شما ایمیل خواهد شد.

پول واریزی شما قابل استرداد نخواهدبود.

در صورت خرید موفق، کد رهگیری دریافت خواهید کرد.

ticket