تقدیر از فناوران برگزیده رویداد ایده‌بازار حل مسئله آب

فناوران منتخب رویداد ایده‌بازار حل مسئله آب مورد تقدیر قرار گرفتند. آقای دکتر نیک‌بخت مدیر نوآوری و توسعه فناوری برج علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با حضور در شرکت ایده‌بازار امیرکبیر به همراه آقای مهندس نادری، مدیرعامل ایده‌بازار، از فناوران منتخب این رویداد تقدیر به عمل آوردند.

رویداد حل مسئله آب در شهریورماه سال ۹۸ توسط شرکت ایده‌بازار امیرکبیر، به عنوان کارگزار رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با هدف رفع نیازها و چالش‌های موجود در زمینه آب کشور برگزار شد. در این رویداد بیش از ۱۵۰ طرح از دانشگاه‌ها، مراکز علمی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد به دبیرخانه رویداد ارسال شد.

حمایت‌های مالی وزارت علوم از فناوران منتخب، توسط آقای دکتر نیکبخت، به نمایندگی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، به آن‌ها اعطا شد. آقای دکتر نیکبخت افزود: «حمایت‌هایی که از فناوران و طرح‌های نوآورانه انجام می‌شود، از یک سو باعث ایجاد انگیزه در فناوران و صاحبان طرح خواهد شد و از سوی دیگر باعث می‌شود نهادهایی همچون وزارت علوم با نیازها و خط فکری آنان آشنا شده و در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست ‌گذاری‌های خود این موارد را در نظر بگیرد. بنابراین برگزاری چنین رویدادهایی یک ارتباط دوسویه بین فناوران و نهادهای تصمیم گیرنده برقرار خواهدکرد.»

بیشتر بخوانید:

تازه‌ترین اخبار و مقالات سایت