توسعه همکاری های ایده بازار امیرکبیر با دانشگاه صنعتی سهند تبریز

  • به گزارش روابط عمومی ایده بازار دانشگاه امیرکبیر:

    طی بازدید آقایان دکتر علی برادر خوش فطرت معاون پژوهشی و دکتر امیر رضوانی مقدم مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی سهند تبریز، از برج فناوری و ایده بازار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، توسعه تعاملات و همکاری های فی مابین مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و دو طرف، در برگزاری رویدادهای ایده بازار مشترک با هدف شناسایی فناوری های ارزنده حوزه های هدف و همچنین برگزاری کارگاههای توانمندسازی حوزه کسب و کار و تجاری سازی به تفاهم رسیدند.


در حال حاضر پروژه رویداد ایده بازار مهندسی پلیمر با مشارکت ایده بازار و دانشگاه صنعتی سهند در حال اجرا می باشد.

ثبت نام در رویداد نهایی ایده بازار مهندسی پلیمر


در این راستا بازدیدهایی نیز از ۲ مرکز فینووا و سامسونگ امیرکبیر صورت پذیرفت تا با بررسی الگوهای اجرایی همچون این مراکز، زمینه های حضور ، استقرار و مشارکت این چنین شتابدهنده ها در دانشگاه صنعتی سهند تبریز بررسی و پیاده سازی گردد.

مرکز نوآوری فینووا

مرکز فناوری سامسونگ امیرکبیر

 

 

بیشتر بخوانید:

تازه‌ترین اخبار و مقالات سایت