۲۱ فروردین ۱۳۹۶

دریافت 280 فن‌آوری و ایده برای شرکت در دومین رویداد ایده بازار و فن‌بازار آب ‌و فاضلاب

با اعلام قطعی اسامی فن آوری‌ها و ایده‌های راه یافته به دوره آموزشی دومین رویداد ملی ایده بازار و فن‌بازار آب ‌و‌ فاضلاب (“آبفا”)، برگزاری این […]