۱۶ آبان ۱۳۹۸

بازدید معاون اجرایی اداره کل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بازدید معاون اجرایی اداره کل فراورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو از دانشگاه صنعتی امیرکبیر بازدید خانم دکتر مرجانیان از دانشکده‌های شیمی و پلیمر […]
۱۶ آبان ۱۳۹۸

سومین رویداد ملی “ایده بازار خوراک و نوشیدنی” برگزار می‌شود

سومین رویداد ملی “ایده بازار خوراک و نوشیدنی” برگزار می‌شود آخرین مهلت برای ارسال طرح‌ها و ایده‌ها تا پایان آذرماه ۱۳۹۸ سومین رویداد ملی ایده‌بازار خوراک و […]
۱۶ آبان ۱۳۹۸

دومین رویداد ملی “ایده‌بازار فراورده‌های بهداشتی، آرایشی، شوینده و سلولزی” برگزار می‌شود

دومین رویداد ملی “ایده‌بازار فراورده‌های بهداشتی، آرایشی، شوینده و سلولزی” برگزار می‌شود  آخرین مهلت برای ارسال طرح‌ها و ایده‌ها تا پایان آذرماه ۱۳۹۸ دومین رویداد ملی […]