۱۰ شهریور ۱۴۰۰

اطلاعیه: معرفی طرح های منتخب مرحله اول رویداد ایده بازار مهندسی پزشکی

به گزارش روابط عمومی ایده بازار دانشگاه امیرکبیر: رویداد ایده بازار مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر با هدف حمایت فناوران این حوزه در بستر دانشگاه، در حال […]