۱ آبان ۱۴۰۰

اطلاعیه: برگزاری رویداد نهایی ایده بازار مهندسی پلیمر

به گزارش روابط عمومی ایده بازار دانشگاه امیرکبیر:     رویداد ایده بازار مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی سهند، با هدف شناسایی فناوران مستعد حوزه مهندسی پلیمر […]
۱ آبان ۱۴۰۰

توسعه همکاری های ایده بازار امیرکبیر با دانشگاه صنعتی سهند تبریز

به گزارش روابط عمومی ایده بازار دانشگاه امیرکبیر:     طی بازدید آقایان دکتر علی برادر خوش فطرت معاون پژوهشی و دکتر امیر رضوانی مقدم مدیر ارتباط […]