۳ اسفند ۱۴۰۰

تمدید مهلت ارسال طرح رویداد ملی ایده‌بازار “مهندسی عمران و محیط زیست”، تا ۱۵اسفند ماه ۱۴۰۰

  تمدید مهلت ارسال طرح‌ در ایده‌بازار عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهلت ارسال طرح‌ها و ایده‌ها تا ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ تمدید شد. […]