۶ شهریور ۱۴۰۲

برگزاری نخستین رویداد فناورانه راه هوشمند

به گزارش روابط عمومی ایده بازار دانشگاه امیرکبیر: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به عنوان سازمانی فناورانه و مردم پایه و به منظور تحقق […]