۵ مهر ۱۴۰۲

تمدید مهلت دریافت طرح نخستین رویداد فناورانه راه هوشمند

به گزارش روابط عمومی ایده بازار دانشگاه امیرکبیر: مهلت دریافت طرح در نخستین رویداد فناورانه راه هوشمند تا ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۲ تمدید شد. به گزارش […]