۱۶ آبان ۱۴۰۲

اعلام نتایج غربالگری اولیه رویداد راه هوشمند

به گزارش روابط عمومی ایده بازار دانشگاه امیرکبیر: منتخبان غربالگری اولیه رویداد راه هوشمند مشخص شدند پس از پایان مهلت دریافت طرح در رویداد فناورانه راه […]