رفتن به محتوا

همتایابی تجاری

ایده‌بازار و همتایابی تجاری(Business Matchmaking)

در این بخش، مسأله محوری از سوی نهاد‌های دولتی و یا وزارتخانه‌های مرتبط جهت دریافت و شناسایی طرح‌ها و فناوری‌های موجود اعلام می‌گردد.
با توجه به بانک اطلاعاتی جامع دفتر ایده‌بازار، طرح‎ها و یا فناوری‌های مرتبط با مسأله اعلام شده شناسایی و رصد می‌گردد. پس از استاندارد‌سازی طرح‌های رصد شده، دوره‌های توانمندسازی جهت ارتباط مؤثر با سرمایه‌گذاران برای صاحبان طرح برگزار می‌گردد. در مرحله آخر، نشست‌های مشترک با بهره‌برداران و یا مشتریان طرح جهت خرید و یا بهره‌برداری برگزار می‌شود.

[ultimatemember form_id=”7711″]