ثبت‌نام و ارسال طرح در رویداد ایده‌بازار نانوفناوری در بحران سلامت ۱۴۰۰

فناور گرامی

ثبت نام و دریافت طرح برای شرکت در رویداد ایده‌بازار مهندسی پزشکی، تنها از طریق تکمیل فرم زیر، امکان پذیر خواهد بود. خواهشمندیم در تکمیل این فرم نهایت دقت را بفرمایید.

با آرزوی موفقیت و بهروزی برای شما