۲۹ فروردین ۱۳۹۹

بازدید مدیر مرکز فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر از ایده‌بازار

طی اولین بازدید و نشست صمیمانه مشترک مدیر محترم فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر از شرکت ایده‌بازار امیرکبیر در سال ۱۳۹۹، آقای دکتر زرندی […]