۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

لزوم ارتباط صنعت و دانشگاه برای پیشرفت سیستم تردد ناوگان حمل و نقل

امروزه پایش تردد ناوگان حمل و نقل صنایع در جهان امری حیاتی تلقی می‌شود که با وجود پیشرفت‌های چشمگیر تکنولوژی بازهم این امر، دشواری‌های بسیاری را […]