ارزیابی و تعیین سطح فناوری

ارزیابی و تعیین سطح فناوری

از جمله فعالیت‌های دفتر ایده‌بازار، ارزیابی و تعیین سطح فناوری(TRL) محصولات و فناوری‌های ارائه شده است.

افراد حقیقی و حقوقی و سازمان‌های دولتی با ارسال طرح‌های خود می‌توانند گواهی‌نامه‌های رسمی مشخص‌کننده سطح فناوری را دریافت نمایند.