۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایده‌های برتر رویداد ملی ایده بازار غذا معرفی شدند

۳ ایده برتر از ۸ ایده ارائه شده در اولین رویداد ملی ایده بازار غذا معرفی شدند. نخستین رویداد ملی ایده بازار غذا با همکاری دفتر […]