رفتن به محتوا

برگزاری رویداد

رویدادهای ایده‌بازار

به منظور شناسایی ایده‌ها و ایده‌پردازان برتر، رویدادهای متنوعی با عنوان رویداد ایده‌بازار برگزار می‌گردد و ایده‌پردازان و مخترعان در حضور صاحبان صنعت، ایده یا اختراع خود را ارائه می‌نمایند. از میان ایده‌های ارائه شده، ایده‌‌های برگزیده به دفتر سرمایه‌گذاری ایده‌بازار معرفی می‌شوند.

[ultimatemember form_id=”7711″]