۱۱ دی ۱۳۹۸

برگزاری نشست مشترک فناوران و ایده‌پردازان سومین ایده‌بازار خوراک و نوشیدنی

برگزاری نشست مشترک فناوران و ایده‌پردازان سومین ایده‌بازار خوراک و نوشیدنی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، میزبان ایده‌پردازان و فناوران ایده‌بازار خوراک و نوشیدنی پیرو برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته […]
۱۱ دی ۱۳۹۸

حضور ایده‌بازار دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بیستمین نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن‌بازار

حضور ایده‌بازار دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بیستمین نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن‌بازار انتخاب غرفه دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان غرفه برتر ایده‌بازار دانشگاه صنعتی امیرکبیر در […]