۲۰ آذر ۱۴۰۰

اطلاعیه: برگزاری چهارمین رویداد ایده بازار فرآورده های بهداشتی، آرایشی، شوینده و سلولزی

به گزارش روابط عمومی مرکز تبادل فناوری ایده بازار امیرکبیر، چهارمین رویداد فرآورده های بهداشتی، آرایشی، شوینده و سلولزی، در بهمن ماه سال 1400 برگزار خواهد […]