۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

برگزاری نخستین ایده بازار مادر، نوزاد و کودک

به گزارش روابط عمومی ایده بازار دانشگاه امیرکبیر: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در راستای حمایت از کسب و کارهای فناورانه، دانش بنیان و […]