۵ اسفند ۱۳۹۸

سومین رویداد ملی ایده‌بازار خوراک و نوشیدنی برگزار شد

سومین ایده‌بازار خوراک و نوشیدنی، سوم اسفندماه ۹۸ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد. در این رویداد که با حضور شرکت‌های صنایع غذایی کشور، فناوران، انجمن‌های […]