حمایت شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی از ایده های برتر

جشنواره ایده های برتر بخش کشاورزی و منابع طبیعی

به منظور تبیین و معرفی اهداف جشنواره، جلسه مشترکی با حضور صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی در مورخ اول خرداد ماه سال ۱۳۹۸ در محل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی برگزار شد.

 این جلسه با تلاوت چند از قرآن مجید آغاز شد. ابتدا آقای دکتر مجید ولدان، مدیرکل دفتر امور فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به معرفی جشنواره، اهداف آن و رویکرد سازمان پرداخت. در ادامه آقای مهندس محمد نادری، مدیرعامل شرکت ایده بازار دانشگاه صنعتی امیرکبیر که مجری این جشنواره است، به تشریح فعالیتهای صورت گرفته پرداخت.

در این جلسه ضمن استقبال و تشکر از مسئولین اجرایی این جشنواره توسط مدیران صندوقهای حاضر، به ارائه نقطه نظرات و تبادل اندیشه پرداخته شد. این جلسه با هدف، تبیین اهداف جشنواره، نقش و جایگاه صندوقها و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های آنها به منظور شناسایی ایده های برتر و سرمایه گذاری از آنها برای توسعه هرچه بهتر بخش کشاورزی کشور بود.

در ادامه آقای مهندس سید عبدالکریم رضوی اردکانی مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی ضمن استقبال از این جشنواره، آنرا حلقه مفقوده بین جوانان و ایده پردازان نخبه و جامعه فعال در بخش کشاورزی دانست و ابراز امیدواری نمودند که این جشنواره بتواند پل ارتباطی مناسبی بین نفرات نخبه و خلاق و فناور با صنعت کشاورزی باشد. یکی از موضوعات مهمی که در این جلسه از طرف تمامی حاظرین مطرح شد، استقبال و درخواست به منظور برگزاری این جشنواره به صورت ادامه دار در هر سال بود که آقای دکتر مجید ولدان، مدیرکل امور فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اعلان فرمودند که این برنامه ادامه دار خواهد بود.

در انتها مقرر شد که جلساتی منفردا با هر صندوق در محل سازمان به منظور هم اندیشه و مشخص شدن نحوه همکاریهای بیشتر برگزار شود.

 

بیشتر بخوانید:

تازه‌ترین اخبار و مقالات سایت