۷ بهمن ۱۳۹۶

آغاز دوره آموزشی برای ایده پردازان رویداد ملی فناوری سلامت

با معرفی ایده پردازانِ برگزیده ی مرحله اول داوران رویداد ملی فناوری سلامت، نخستین کلاس دوره آموزشی ایده پردازان، در دفتر ایده بازار دانشگاه صنعتی امیرکبیر […]