۱۴ اسفند ۱۴۰۰

نشست مشترک و هم افزایی سندیکای تولید کنندگان مواد اولیه دارویی و شیمیایی با ایده بازار امیرکبیر

به گزارش روابط عمومی ایده بازار دانشگاه امیرکبیر:     پیرو برگزاری رویداد “چهارمین ایده بازار فرآورده های آرایشی بهداشتی شوینده و سلولزی” نشست مشترکی به […]
۳۰ آذر ۱۴۰۰

اطلاعیه: برگزاری نشست تخصصی بررسی چالش ها و راهکارهای همکاری شرکت های بزرگ با شرکت‌های کوچک فناور محور در حوزه آرایشی و بهداشتی

به گزارش روابط عمومی ایده بازار دانشگاه امیرکبیر:    تشویق به روی آوردن به کسب و کارهای نوآورانه و فناورانه در سال‌های اخیر و اشتیاق دانشجویان، […]
۲۱ آبان ۱۴۰۰

در نشست چالش ها و راهکارهای همکاری های فناورانه در حوزه تجهیزات پزشکی چه گذشت؟

به گزارش روابط عمومی ایده بازار دانشگاه امیرکبیر:      نشست بررسی چالش ها و راهکارهای همکاری شرکت های بزرگ و کوچک در حوزه تجهیزات پزشکی، […]
۸ آبان ۱۴۰۰

اطلاعیه: برگزاری نشست تخصصی بررسی چالش ها و راهکارهای همکاری شرکت های بزرگ با شرکت‌های کوچک فناور محور در حوزه تجهیزات پزشکی

به گزارش روابط عمومی ایده بازار دانشگاه امیرکبیر:    تغییرات فضای کسب و کار و لزوم خلق نوآوری برای حفظ حیات و جایگاه، در سال های […]