۸ مرداد ۱۴۰۱

برگزاری مراسم تقدیر از منتخبین ایده بازار مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

به گزارش روابط عمومی ایده بازار دانشگاه امیرکبیر: مراسم تقدیر از منتخبین و داورهای رویداد ملی ایده بازار مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه امیرکبیر در […]
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

برگزاری دمودی ایده بازار مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

به گزارش روابط عمومی ایده بازار دانشگاه امیرکبیر: رویداد دمودی ایده بازار مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه امیرکبیر در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در […]
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

اطلاعیه: معرفی طرح های منتخب و برگزاری دمودی ایده بازار مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه امیرکبیر

به گزارش روابط عمومی ایده بازار دانشگاه امیرکبیر:       رویداد ایده بازار مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر با هدف حمایت فناوران […]
۳ اسفند ۱۴۰۰

تمدید مهلت ارسال طرح رویداد ملی ایده‌بازار “مهندسی عمران و محیط زیست”، تا ۱۵اسفند ماه ۱۴۰۰

  تمدید مهلت ارسال طرح‌ در ایده‌بازار عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهلت ارسال طرح‌ها و ایده‌ها تا ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ تمدید شد. […]
۱۹ دی ۱۴۰۰

ایده‌بازار “مهندسی عمران و محیط زیست”، به همت مرکز نوآوری مهندسی عمران دانشگاه امیرکبیر برگزار می شود.

  مهلت برای ثبت نام و ارسال طرح‌ در ایده بازار مهندسی عمران و محیط زیست: ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰   رویداد ملی ایده بازار مهندسی […]