۳ خرداد ۱۳۹۸

حمایت شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی از ایده های برتر

جشنواره ایده های برتر بخش کشاورزی و منابع طبیعی به منظور تبیین و معرفی اهداف جشنواره، جلسه مشترکی با حضور صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی […]
۲۱ فروردین ۱۳۹۸

اولین جلسه کمیته هماهنگی جشنواره ایده های برتر بخش کشاورزی برگزار شد

به دنبال اعلام فراخوان جشنواره ایده های برتر بخش کشاورزی، اولین جلسه هماهنگی این جشنواره با حضور دکتر مجید ولدان مدیر کل امور فناوری سازمان تحقیقات […]