۱۷ اسفند ۱۳۹۸

گزارش رسانه ملی از سومین ایده‌بازار خوراک و نوشیدنی

در این رویداد که با حضور شرکت‌های صنایع غذایی کشور، فناوران، انجمن‌های صنایع غذایی و جمعی از مسئولین و متولیان امر برگزار گردید، شش طرح برتر […]
۵ اسفند ۱۳۹۸

سومین رویداد ملی ایده‌بازار خوراک و نوشیدنی برگزار شد

سومین ایده‌بازار خوراک و نوشیدنی، سوم اسفندماه ۹۸ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد. در این رویداد که با حضور شرکت‌های صنایع غذایی کشور، فناوران، انجمن‌های […]
۱ بهمن ۱۳۹۸

برگزاری نشست مشترک سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و صنعتگران حوزه خوراک و نوشیدنی

برگزاری نشست مشترک سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و صنعتگران حوزه خوراک و نوشیدنی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، میزبان فعالین صنعت خوراک و نوشیدنی نشست مشترک سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و صنعتگران […]
۱۱ دی ۱۳۹۸

برگزاری نشست مشترک فناوران و ایده‌پردازان سومین ایده‌بازار خوراک و نوشیدنی

برگزاری نشست مشترک فناوران و ایده‌پردازان سومین ایده‌بازار خوراک و نوشیدنی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، میزبان ایده‌پردازان و فناوران ایده‌بازار خوراک و نوشیدنی پیرو برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته […]